Amb el Pla d’Usos i Serveis de Temporada, es porta a terme l’ordenació i distribució dels equipaments i serveis al llarg i ample de les platges del terme municipal de Cambrils, amb la finalitat de facilitar el lleure dels usuraris. L’àmbit en el qual s’aplica, és el de les platges del terme municipal de Cambrils, entre la riera de Riudecanyes i el terme municipal de Salou, comprenent l’espai de domini públic, el de servitud de trànsit, el de servitud de protecció i el de servitud d’accés al mar.

foto pla usos.png

A continuació, podreu accedir als planols d'ordenació i informació corresponents a la distribució del Pla d'Usos, dels serveis de temporada, aprovats per l'Ajuntament de Cambrils i pel Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.

Les activitats que no estiguin incloses al Pla d'Usos de temporada, o no disposin d'una autorització específica, no estan incloses i per tant no estan autoritzades a que es puguin realitzar.

NO està permès practicar cap tipus de pesca (ni amb canya, ni amb arpó, ni amb xarxes, ni amb embarcacions, etc.) a la “Reserva Marina” indicada als plànols del Pla d’Usos i serveis de les platges de Cambrils,  situada davant de la platja del Cavet i a llevant de la platja Prat d’En Forés-Regueral.

Així mateix, seguint criteris de seguretat de Capitania Marítima de Tarragona, ESTAN EXCLOSES EXPRESSAMENT LES SEGÜENTS ACTIVITATS A LES PLATGES DE CAMBRILS:

  • EL FLYBOARD
  • EL KITE-SURF
  • LES MOTOS NÀUTIQUES