Els òrgans de govern i d'administració de l'entitat, definits per estatuts són els següents:
    • El Consell d'Administració
    • La Presidència
    • La Vice-presidència
    • La Gerència

 

Composició del Consell d'Administració


Presidència

 

Oliver Klein Bosquet
Alcalde de Cambrils
En representació del grup municipal NMC

 

Vice-presidència

 

Josep Maria Vallès Recasens
Regidor de Serveis Generals i Medi Ambient de Cambrils
En representació del grup municipal PSC

 

Consellers


Ingrid Duch Sanz
Regidora d'Educació, Igualtat i Polítiques Actives d'Ocupació de Cambrils
En representació del grup municipal PSC

Natalia Pleguezuelos Berlanga
Regidora de Joventut i Esports de Cambrils
En representació del grup municipal NMC

Santiago Gámez Moreno
Regidor de TIC, Govern Obert i Contractació de Cambrils
En representació del grup municipal Ciutadans

David P. Chatelain Lucena
Regidor d’Hisenda de Cambrils
En representació del grup municipal PP

Camí Mendoza Mercè
Regidor a l'oposició
En representació del grup municipal ERC

Alejandro García Muñoz
Regidora a l'oposició
En representació del grup municipal ERC

Jaume Gila Pliego
Regidor a l'oposició
En representació del grup municipal ERC

Marta Borràs Donato
Regidora a l'oposició
En representació del grup municipal Junts per Cambrils

Gerència


Sergi del Castillo Bertran
Gerent - Sense vot

Secretaria


Maria Cinta Vidal Bayarri
Secretaria - Sense vot


Als consells d'administració hi pot assistir l'interventor general de l'Ajuntament de Cambrils. (sense vot)
Tanmateix, també hi pot assistir el regidor a la oposició no adscrit a cap grup amb representació municipal. (sense vot)