Sol·licitar Devolució

Per sol·licitar una devolució per serveis no prestats en motiu de la Covid-19, cal seguir els següents passos:

1. Descarregar el full de transferència bancària i signar-lo l'entitat bancària.

2. Tramitar telemàticament la sol·licitud a travès de la seu electrònica https://seu.cambrils.cat/carpetaCiutadana/tramit/3238

2.1. Cal adjuntar full transferència.

2.2. Especificar nom i cognoms de l'inscrit/a així com el grup al qual participava.

3. Rebre resposta de l'administració.

Per qualsevol dubte i/o suggeriment, contactar amb el departament d'esports. esp@cambrils.org