• Què són "Les tardes al Casal"?

És un servei per a persones grans amb dependències lleus, que necessiten supervisió i assistència en el desenvolupament de les activitats de la vida diària: acompanyament, activitats socioculturals, activitats de manteniment de funcions psicomotrius i cognitives, suport al berenar i participació en les activitats del Casal  entre d'altres.

 • Quin requisitit és necessari per accedir al servei?

Tenir 65 anys complerts (menors amb informe favorable de la treballadora social), amb una problemàtica de dependència psico-física lleu.

 • Amb qui heu de contactar?

Heu de concertar entrevista amb el/la treballador/ra social de referència.

 • Quina documentació heu d'aportar?
  • Sol·licitud
  • Informe mèdic (segons model)
  • Fotocòpia D.N.I.
  • Fotocopia de la targeta sanitària
  • Justificants dels ingressos econòmics
 • Quin cost té el servei?
  • Podeu consultar aquí