Feu 50 anys de matrimoni o de convivència i ho voleu celebrar?

L'Ajuntament de Cambrils organitza un homenatge als matrimonis o parelles de fet que compleixin una convivència de 50 anys durant l’any corrent a la festa que se celebra al mes de novembre.
Habitualment el període d’inscripció és des del gener al 10 d’octubre. És imprescindible que es presenti a l'OAC durant aquest període.

Quins requisits s'han de complir?

  • Estar empadronat/da a Cambrils
  • Adreçar-se al l'OAC i lliurar la informació següent:
    • Document d’identitat d'un dels dos membres de la parella.
    • Llibre de família o certificat de matrimoni (originals).
    • En cas d’haver complert 50 anys de convivència, acreditar-ho amb qualsevol mitjà de prova admès en dret.
    • Demanar cita prèvia a l'OAC i registrar la sol·licitud (oficina d'Atenció al Ciutadà).