CONDICIONS PER FER-SE USUARI/ÀRIA DEL CASAL

Segons el Reglament de Règim Intern:

  • L'accés al Casal serà lliure
  • Poden utilitzar el servei les persones majors de 52 anys sempre i quan siguin jubiliades i/o pensionistes.

 S’estableixen 2 categories d’usuaris/àries:

  • Usuari/ària empadronat
  • Usuari/ària no empadronat

 La condició usuari/ària empadronat s’atorgarà a tota persona que, reunint les condicions d’edat, i empadronament a Cambrils, ho demani a l’Ajuntament,. El registre d'alta d’usuari/ària serà gratuït.

  1. La condició d’usuari/ària no empadronat s’atorgarà a tota persona que, reunint les condicions d’edat i justificant la seva residència eventual a Cambrils mitjançant una declaració jurada, ho demani a l’Ajuntament.
  2. Autoritzacions excepcionals:

Aturats de llarga durada, prejubilacions o incapacitat permanent, en els tres supòstis amb els 52 anys complerts.

 

QUÈ CAL FER?

Demanar una sol·licitud que se li lliurarà a les dependències del Casal i retornar-la degudament emplenada o personar-se a la quarta planta del Casal on se li farà el registre.