L'Anjub, grup de recerca de cultura tradicional i popular de Cambrils, va néixer l'any 1992 amb el propòsit d'omplir un buit existent pel que fa a l'estudi i la divulgació de la cultura tradicional i popular de Cambrils. En van publicar vuit fulls divulgatius de temàtiques relacionades amb la pesca, les festes, els barris o els oficis.

2 - Tots Sants

Full divulgatiu de cultura tradicional i popular de Cambrils, 2.

3 - Carnaval

Full divulgatiu de cultura tradiciona i popular de Cambrils, 3