Reportatge "La força del temporal", produït per Rumbo Sur. Emès al programa Thalassa (29/6/2012)

Aquest reportatge explica la catastròfica tempesta de 1911 a partir dels testimonis i documents que se'n conserven, i la situa en el context de les llevantades que pateix sovint la costa catalana.