El 22 d'agost es va posar a disposició de tota la ciutadania, a la Sala de Plens de l'Ajuntament, un llibre de condol.