La consulta interna és el servei més utilitzat de l'Arxiu Municipal de Cambrils

Els diferents departaments, serveis i òrgans de l'Ajuntament de Cambrils consulten cada any milers d'expedients de l'Arxiu Municipal de Cambrils per tal d'usar-los com a fonament per realitzar tràmits administratius o, més genèricament, desenvolupar les seves funcions.

Una part d'aquests expedients es consulten a les mateixes instal·lacions de l'AMCAM i uns altres s'enduen en préstec a les diferents oficines municipals.

L'any 2021, l'AMCAM va atendre 1.522 comandes internes de documentació