L'Arxiu Municipal al servei de la gestió de la documentació municipal, de la garantia dels drets dels ciutadans i del patrimoni documental de Cambrils

L'Arxiu Municipal:

 

  1. Gestiona la documentació que genera l'Ajuntament de Cambrils, en tots els suports: paper, electrònic, plànols, fotografies...
  2. Assessora els diferents departaments de l’Ajuntament per al tractament de la documentació que generen
  3. Garanteix la conservació dels documents, per tal que siguin consultables quan es necessitin
  4. Facilita la consulta dels documents als treballadors de l’Ajuntament quan els necessiten per a la gestió dels assumptes administratius. D’aquesta manera contribueix al funcionament de l'administració municipal.
  5. Posa la documentació a disposició dels investigadors
  6. Posa la documentació a disposició dels ciutadans, per tal que puguin consultar-la i exercir els seus drets
  7. Assessora els usuaris sobre les característiques i la informació que contenen els documents
  8. Participa en les iniciatives culturals que contribueixen a la difusió del patrimoni cultural de Cambrils

 

El funcionament de l'Arxiu Municipal de Cambrils es regula pel seu reglament.

L'actualitat de les activitats de l'Arxiu Municipal de Cambrils es pot consultar als espais de notícies i d'agenda d'aquesta web, i també al perfil Cambrilscultura al Facebook.