Nomenament Fill predilecte de Cambrils

El Ple de l'Ajuntament del dia 31 de gener de 2017 per unanimitat, va concedir al Sr. Antoni de Gimbernat i arbós el TÍTOL DE FILL PREDILECTE DE CAMBRILS, a títol pòstum, com a distinció de major categoria d'aquest ajuntmaent, per a la seva trajectòria professional vinculada a la medicina, i per la seva important contribució en l'avenç de la cirurgia en l'àmbit internacional.

Monument a Antoni de Gimbernat i Arbós

Obra de l'escultor Lluís M. Saumell, instal·lada l'any 1969 a l'avinguda de Josep Vidal i Barraquer amb motiu dels actes de commemoració del segon centenari del seu viatge d'estudis per Europa. La seva estructura té una càrrega simbòlica sobre la feina del cirurgià a la societat.