En aquest apartat trobareu la informació necessària sobre totes aquelles obres i serveis que a dia d'avui estan en procés de contractació per part d'APARCAM i d'aquelles que han sigut adjudicades.

>> A partir del dia 25 d'abril de 2019, els anuncis i informació es publiquen a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

>> Contractació
En compliment dels articles 8.1.f) i 13.1. de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen els contractes menors d'obres i els contractes menors de serveis d'Aparcaments i Mobilitat de Cambrils SLM.

>> Instruccions Internes de Contractació (IIC)

>> Diligència d'aprovació

 

Anuncis de licitació anteriors al 2019Exp. 001-18 ES
ANUNCI LICITACIÓ AUDITORIA ECONÒMICA FINANCERA I DE COMPLIMENT 2014, 2015 I 2016

Data publicació: 02/02/2018
Plaç de presentació d'ofertes: 18/02/2018 fins a les 23:59h
Estat: ADJUDICADA


 

Exp. 001-18 DM
ANUNCI LICITACIÓ SERVEI DE GRUA A CAMBRILS

Data publicació: 02/02/2018
Plaç de presentació d'ofertes: 18/02/2018 fins a les 23:59h
Estat: DESERTA


 

Exp. 001-17DM
ANUNCI LICITACIÓ SERVEI DE GRUA A CAMBRILS

Data publicació: 16/06/2017
Plaç de presentació d'ofertes: 22/06/2017 fins a les 23:59h
Estat: ADJUDICADA


 

Exp. 002-15 ZR
ANUNCI PER A L'ARRANJAMENT D'UN SOLAR SENSE PAVIMENT EN LA ZONA HORTA DE SANTA MARIA A CAMBRILS

Data publicació: 28/08/2015
Plaç de presentació d'ofertes: 28/09/2015
Estat: ADJUDICADA


 

Exp. 001-15ZR
ANUNCI PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 3 ESTACIONS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS A CAMBRILS

>> Versión Castellano

Data publicació: 12/03/2015
Plaç de presentació d'ofertes: 01/04/2015, a les 23:59h.
Estat: ADJUDICADA


 

Exp. 001-15TP
ANUNCI PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE MOBILIARI PER A LA INFORMACIÓ A L’USUARI, A LES PARADES DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE CAMBRILS.

>> Plecs de Clàusules Particulars
>> Prescripcions Tècniques

Data publicació: 11/03/2015
Plaç de presentació d'ofertes: 27/03/2015, a les 14:00h.
Estat: DESERTA


 

Exp. 001-15DM
ANUNCI PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM I TRES TRASTERS A LES DEPENDÈNCIES D’APARCAM A CAMBRILS

Data publicació: 11/03/2015
Plaç de presentació d'ofertes: 18/03/2015, a les 23:59h.
Estat: ADJUDICADA


 

Exp. 003-14ZR
ANUNCI PER A LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE SENSORITZACIÓ EL CONTROL DE DOS ÀREES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE CAMBRILS

Data publicació: 14/11/2014
Plaç de presentació d'ofertes: 24/11/2014, a les 14:00h.
Estat: ADJUDICADA


 

Exp. 002-14ZR
ANUNCI PER A LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE SENSORITZACIÓ EL CONTROL DE DUES ÀREES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE CAMBRILS

Data publicació: 29/09/2014
Plaç de presentació d'ofertes: 10/10/2014, a les 14:00h.
Estat: SUSPESA


 

Exp. 001-14ZR
ANUNCI PER A LA IMPLANTACIÓ D'UN SISTEMA DE SENSORITZACIÓ A L'APARCAMENT DEL PARC DEL PESCADOR DE CAMBRILS

Data publicació: 09/29/2014
Plaç de presentació d'ofertes: 10/10/2014, a les 14:00h.
Estat: ADJUDICADA