Per assegurar que s'està parlant de Dades Obertes i no d'un succedani que no entraria dins de la filosofia real de l'Open Data, és necessari que les dades que s'ofereixen compleixin els següents principis:

 • Públiques

  Cal obrir totes les dades de caràcter públic (totes aquelles, és clar, que no estiguin subjectes a restriccions de privacitat, seguretat o drets d'autor). Així, no hauria d'existir cap altre impediment per part de l'Administració a l'hora de decidir quines dades son pertinent publicar.

 • Detallades

  Cal publicar les dades tal com están en el seu origen, sense processar i, per tant, mantenint el nivell de detall més gran possible, el que es coneix com dades en brut.

 • Actualitzades

  Les dades han de ser posades a disposició dels usuaris amb la freqüència necessària perquè no perdin el seu valor i siguin precises i actuals.

 • Accessibles

  Cal fer accessible les dades al major nombre d'usuaris possible. No hauria d'existir cap restricció per a tots aquells que vulguin fer ús de les dades, ni en el propòsit d'ús.

 • Automatitzades

  Les dades han d'estar estructurades perquè puguin ser processades de manera automàtica per un ordinador. Aquesta és una condició molt important perquè es puguin reutilitzar les dades d'una forma automàtica.

 • Sense registre

  Les dades han d'estar disponibles per a tothom, sense necessitat d'identificar-se prèviament.

 • Obertes

  Els formats de les dades han de ser no propietaris; és a dir, no poden dependre d'una empresa o d'una eina propietària d'una empresa. Com a exemple, un format obert seria CSV o XML, mentre que formats propietaris serien Word, Excel, etc...

 • Lliures

  Les dades han de ser d'ús 100% lliure per als usuaris. Així, les dades han d'estar lliures de drets, patents, copyright i no estar subjectes a drets de privacitat, seguretat o privilegis que puguin estar reglades per altres normes.