Com consultar i pagar rebuts d'impostos i taxes de l'ajuntament de Cambrils

Per efectuar el pagament dels diferents tributs municipals, disposeu de les següents opcions:

Domiciliació bancària

Per Internet:

A través de Correos:

 • Mitjançant gir postal:
  • Presentant el document de pagament amb codi de barres.
  • En recollir la notificació a les oficines o al seu domicili.
  • Preu del servei: 1,95 € per operació.
  • Pagament amb targeta o efectiu.

En persona:

 • A les dependències de Recaptació de l'Ajuntament de Cambrils.
 • A les entitats col·laboradores amb el tríptic de pagament.

Entitats col·laboradores:

 • BBVA.
 • Caixabank (en persona només caixer automàtics).
 • Cajamar
 • Ibercaja
 • Sabadell
 • Santander. 

Obtenció de les dades tributàries, de liquidació, pagament o notificació:

Pels rebuts que no estiguin domiciliats:

Pels rebuts domiciliats:

 • Un cop pagat el rebut domiciliat, en les dades del resguard del banc, trobareu un codi format per l'any, un número de 10 xifres (que comença per cinc zeros) i un codi de 2 xifres.
 • Amb aquestes dades podeu consultar-lo a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament de CambrilsEn concret a l'apartat "Serveis electrònics > Visor de Rebuts domiciliats" del menú lateral esquerra.
 • Podeu veure un exemple de resguard de rebut domiciliat pagat.

Calendari fiscal