Indicacions per pagar rebuts mitjançant la carpeta ciutadana

Requisits per a la tramitació:

  • Disposar d'un certificat digital vigent (no es reconeixen, per una incidència tècnica, els certificats de representació).

Cal accedir a https://tramits.cambrils.cat, anar a l'apartat "Carpeta personal" i seleccionar la última opció: "Accedir a Carpeta (v.9)"

Indicacions visuals per accedir a l'apartat

Accedir amb certificat digital. En cas que sigui representant d'una altre persona, empresa o entitat, li permetrà escollir amb qui vol treballar. El sistema no reconeix els certificats de representació.

Un cop s'ha accedit cal anar a l'apartat "Recaptació" (1). Allà seleccionar el rebut que està pendent de pagar (2) i seleccionar el botó pagar (3).

També podrà consultar les dades del rebut des d'aquest apartat.

Representació gràfica de les instruccions

Ens mostrarà un resum del rebut. Si estem d'acord seleccionem "Pagar":

Representació gràfica del resum del rebut

Per últim apareixerà la passarel·la de pagament del banc, on ens demanarà les dades bancàries

Representació gràfica de la passarel·la de pagament