Presentació de factures

Instruccions per la presentació de factures (electròniques) a l'ajuntament de Cambrils i els seus organismes autònoms (Patronat de Turisme de Cambrils, Museu d'Història de Cambrils, Patronat de l'Escola Municipal de Música de Cambrils)