Estacionament Regulat

A partir de l'1 de juny, s'amplien els carrers actius d'estacionament regulat:

ZONA BLAVA

Zona Platja

Carrers: Pg. la Salle, Parc del Pescador, Països Catalans, Robert Gerhard, Eduard Toldrà, Ramón Llull, Rbla. Jaume I, Rbla. Regueral, av. Manuel de Falla, Drassanes, Galceran Marquet, Esteve Anguera, Hug de Montcada, Cristòfol Colom, Vinyols, av. Diputació, Mont-roig, Riudoms, Montbrió, Vila-Seca, Av. Beethoven, av. Mar, av. Joan XXIII, Camí de Mas Clariana, Mas d'en Gran.

Horari: De dilluns a diumenge de 10 a 14h i de 17 a 22h.

Tarifes:
tiquet Normal 1,20€ l'hora (màx 4h - 4,80€)
tiquet Residents de Cambrils 0,30€ l'hora (màx 4h - 1,20€)

Zona Poble

Carrer: Mossèn Jacint Verdaguer, Pere III, del ví, tram pg. Albert, pl. Carles Roig, tram av. Independència, av. Vidal i Barraquer.

Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13h i de 17 a 20h. Dissabtes de 10 a 13h Excepte els festius.

Tarifes:
tiquet Normal 1,20€ l'hora (màx 2h - 2,40€)
tiquet Residents de Cambrils  0,30€ l'hora (màx 2h - 0,60€)

ZONA TARONJA

Aparcament de l'Ermita, 24 places. 0,25€ l'hora, (màx. 6h -1,50€).
tot l'any excepte els festius. de dilluns a dissabte matí de 10h a 13h i de 17h a 20h.

Aparcament Av. Horta de Santa Maria, Garbí. 0,25€ l'hora, (màx. 9h - 2,25€).
de l'1 de juny al 30 de setembre. de dilluns a diumenge de 10h a 14h i de 17h a 22h.

Avinguda Diputació, Estrasburg. 0,25€ l'hora, (màx. 9h - 2,25€).
de l'1 de juny al 30 de setembre. de dilluns a diumenge de 10h a 14h i de 17h a 22h.


Mapes i horaris de les diverses temporades

>> mapa i horaris zona regulada a partir de l'1 de gener (Hivern)
>> mapa i horaris zona regulada a partir del 23 de març
>> mapa i horaris zona regulada a partir de l'1 de juny (Estiu)
>> mapa i horaris zona regulada a partir de l'1 d'octubre (Hivern)>> Ordenança Fiscal núm. 15. Reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades zones

>> Ordenança No Fiscal. Ordenança de PARADA, ESTACIONAMENT I RETIRADA DE VEHICLES

Denúncies


Hi ha diferents tipus de denúncia que es poden anul·lar al mateix parquímetre, a través de l'APP APARCAR, on.line, a la Policia Local de Cambrils o a les oficines d'APARCAM (Av. del Sol, 67) els dies laborables de dilluns a divendres de 8 a 15h.

Aquestes denúncies es podran anul·lar amb el pagament, abans de 7 dies naturals, de l'import següent:

- Si s'ha tret el tiquet, però s'ha excedit el temps màxim: 7,00 €
- Si s'ha obtingut un comprovant horari d'una zona determinada i s'ha estacionat el vehicle en una zona diferent: 7,00 €
- Si s'ha tret tiquet físic però no és visible o llegible al parabrises del vehicle, o si no s'ha tret cap tiquet (físic o virtual): 11,00 €
- Si s'ha tret tiquet amb tarifa de vehicle resident sense el pertinent distintiu i/o condició de vehicle resident: 11,00 €

En cas de no efectuar l'anul·lació, rebreu la notificació de la denúncia per import de 80 € per part de BASE Tarragona.


Podeu fer l'anul·lació de les denúncies on.line

b_anul_denuncies.png

.


Com fer l'anul·lació al parquímetre

Avantatges

Tarifa Resident

Els Residents o empreses de Cambrils disposen d'un descompte del 75% en l'estacionament regulat de Cambrils. Per gaudir d'aquest descompte, cal complir les tres condicions i automàticament ja podran gaudir de la tarifa resident / empresa.

Condicions per a tarifa de vehicle Resident / Empresa per a l'any 2024

· Estar al corrent de les quotes corresponent de l'impost de circulació a Cambrils. En cas de vehicle de Renting o Leasing, presentar un contracte per duració superior a 12 mesos.
· El titular del vehicle ha d'estar empadronat o tenir la raó social a Cambrils.
· No tenir cap tipus de deute amb l'Ajuntament de Cambrils.

*En cas d'adquirir un vehicle nou cal regularitzar l'alta a l'OAC

Com obtenir el tiquet amb tarifa de vehicle resident?

· Al parquímetre cal prémer el botó groc per seleccionar la tarifa de vehicle resident.
· L'aplicació de pagament per mòbil APARCAR APP, ja detecta automàticament si el vehicle introduït li correspon la tarifa de vehicle resident o no.

Ompliu les dades per comprovar si el seu vehicle compleix les condicions per gaudir la tarifa de vehicle resident / empresa.
En el cas que no compleixi les condicions consulti a l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) 977 79 45 79

Abonament Empresa

Les empreses de Cambrils poden sol·licitar un abonament per tot l'any per a poder estacionar en l'aparcament regulat de Cambrils. El cost d'aquest abonament és de 125 €.

Pot omplir la sol·licitud AQUÍ o es pot obtenir a les oficines d’APARCAM, complint les condicions de resident/empresa i aportant la següent documentació:

· DNI.
· Acreditació del domicili a Cambrils.
· Alta d'IAE (model 036 o model 037).
· Declaració Responsable (model adjunt a l’enllaç)
· En cas de lísing o rènting: documentació relativa al vehicle.

Un cop comprovat el compliment de l’aportació de la documentació corresponent, APARCAM procedirà a realitzar una inspecció directa de la immobilització i rotació dels vehicles destinats a l’activitat a fi de determinar la justificació de l’abonament en base a l’activitat real del vehicle respecte l’activitat empresarial/professional; en base al mateix es concedirà o no l’abonament.

Formulari Abonament Empresa

Les empreses de Cambrils poden sol·licitar un abonament per tot l'any per a poder estacionar en l'aparcament regulat de Cambrils. El cost d'aquest abonament és de 125 €. Cal que complimenteu aquest formulari.

Llegir Més