Publicació i modificacions de l'Ordenança Municipal sobre la Qualitat de les obres de l'àmbit de domini públic.

2004
- L'ordenança va ser aprovada pel PLE de l'Ajuntament el 25 d'octubre del 2004. Es  va publicar al BOPT Núm. 266,  el dia 18 de novembre de 2004.

2007 - 1a Modificació
- La modificació de l'ordenança va ser aprovada pel PLE de l'Ajuntament el 27 de febrer de 2007. Es va publicar al BOPT Núm. 135 - Dilluns, 11 de juny de 2007.

2012- 2a Modificació
- La modificació de l'ordenança va ser aprovada pel PLE de l'Ajuntament el dia 31 de juliol de 2012. Es va publicar al BOPT Núm. 264- Dijous, 15 de novembre de 2012.