Polítiques Actives d'Ocupació

Polítiques Actives d'Ocupació
Les polítiques actives d'ocupació són un conjunt de programes i mesures d’orientació, formació i inserció que tenen per objectiu millorar les possibilitats d’accés al treball de les persones desocupades en el mercat laboral, per compte propi o aliè, i l’adaptació de la formació i requalificació per a l’ocupació de les persones treballadores, així com aquelles altres destinades a fomentar l’esperit empresarial i l’economia social. Ens trobareu a l'Ateneu Juvenil i Centre de Formació l'Estudi, Av. Horta de Sta. Maria, 14.

Formació

Formació
Posem al teu abast una amplia oferta formativa en diferents àmbits i amb diferents possibilitats d’aprenentatge: presencial i online, que et permetran compatibilitzar la teva vida personal, laboral i formativa.

Orientació

Orientació
L’Orientació es caracteritza per ser un procés d’ajuda professional cap a la consecució de la promoció personal i la maduresa social. Dins de les Polítiques Actives d’Ocupació, l’Orientació és un dels tres eixos fonamentals, així com també ho és dins del Dept. d'Educació i Polítiques Actives d'Ocupació, on inclou serveis que cobreixen tant l’aspecte formatiu com el professional.

Borsa de treball

Borsa de treball
Servei gratuït d'intermediació laboral que facilita el contacte entre persones que busquen feina i empreses i/o particulars amb necessitats de recursos humans. Mitjançant el servei web podreu fer tots els tràmits on-line. S'ofereix la possiblitat de fer la inscripció de forma presencial, amb cita prèvia, a persones residents sense habilitats digitals.