Subvencions destinades a la contractació de persones en situació d'atur en el marc del programa Treball i Formació

Contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya subvenciona els contractes de treball d'una durada de 6 o 12 mesos a jornada completa, les accions formatives a realitzar de forma obligatòria durant el contracte i dins de l'horari laboral i, si escau, les accions de coordinació i suport tècnic d'una durada de 7 o 12 mesos a jornada completa (personal propi o de nova contractació).

Bústia de consulta: treballiformacio.soc@gencat.cat

Indiqueu de forma clara i entenedora el motiu de la consulta o bé l'assumpte del correu. Feu constar el nom i el NIF de l’entitat, la persona i el telèfon de contacte, i si escau, el número de la sol·licitud generat per l’aplicació.

Més informació: Tel. 977 30 74 01 - pao@cambrils.org

ANY 2023

Cartell TREBALL I FORMACIÓ '23 (8).png

ANY 2022
Cartell TREBALL I FORMACIO 22 UCRAINA (1).png MicrosoftTeams-image -6.png