Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Ajuntament de Cambrils

Tot i que el principi d’igualtat és un principi jurídic universal reconegut i per tant un dels pilars bàsics de les comunitats democràtiques, com els ens locals, la realitat ens demostra que persisteixen algunes discriminacions i calen mecanismes específics per corregir-les.

El pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures adoptades després de dur a terme una diagnosi de situació, per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a les organitzacions o empreses, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. El Pla d’Igualtat fixa els objectius concrets d'igualtat que s'han d'assolir, les estratègies i les pràctiques que s'han d'adoptar per a la seva consecució, així com l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats. Ha d’incloure a la totalitat de l’empresa o organització i ha de resoldre els desequilibris estructurals existents.

Al febrer del 2014 es va aprovar el I Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Ajuntament de Cambrils (2014-2017) amb l’objectiu d’implementar accions per tal d’erradicar les desigualtats de gènere i garantir la qualitat de vida de les persones que conformen l’empresa. 

A partir d'aquí s'ha de constituir la Comissió Negociadora que serà l’encarregada de l’elaboració de la diagnosi i el disseny del nou pla d’igualtat de l’Ajuntament de Cambrils.

 

Per qualsevol consulta i/o suggeriment podeu adreçar-vos a igualtat@cambrils.cat

 

Podeu accedir al document a continuació.