Disposes del servei de fotocopiadora en blanc i negre i a color en mida DIN A4.

El preu per fotocòpia és el que estableixen les ordenances municipals.

Recorda que: No es poden fotocopiar llibres sencers amb dipòsit legal.