· Àrees i Responsables

Gerència

 • Gerent

 

Econòmica Financera
Comptabilitat; Administració; Recursos Humans; Servei de retirada de Vehicles.

 • Oficial Administratiu
 • Administratiu

 

Planificació Estratègica
Planificació dels aparcaments regulats; Transport Urbà; Protecció Civil; Difusió.

 • Responsable d'àrea
 • Administratiu

 

Trànsit i Aparcaments Regulats
Gestió i redacció de documentació tècnica; Gestió de personal dels aparcaments: Vigilància i Control.

 • Responsable d'àrea
 • Cap d'equip d'aparcament regulat
 • Inspectors d'aparcament regulat
 • Administratiu

 

Manteniment d'instal·lacions i informàtica
Telecomunicacions; Informàtica; Manteniment d'instal·lacions i aparcaments regulats.

 • Responsable d'àrea
 • Manteniment