Fitxa del projecte per la transformació integral del comerç i impuls d'un nou eix comercial

Nom del projecte: pla de transformació integral del comerç i impuls d'un nou eix comercial de Cambrils.

Objectius: impulsar la modernització, la innovació i la digitalització de l'ecosistema local de Cambrils. I oferir un producte turístic adaptat als nous hàbits del consumidor, aportant un valor afegit tecnològic i sostenible.

Es realitza mitjançant un conjunt d'accions, entre les quals:

Nom de l'actuació Import Estat

Potenciar l'activitat i comercial de la zona de la Rambla Jaume I mitjançant la seva pacificació.

417.521,91 € Executat
Servei de recollida de matèria orgànica porta a porta 78.601,50 € En execució

Component i Inversió: C14.I4

Pressupost de les actuacions: 644.097,59 €.

Estat: en execució.

Finançament: El 80% de les actuacions (515.278,07 €) compten amb el co-finançament del «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU», Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.  Component 14 i Inversió 4 del PRTR.

Logos dels Next Generation Comerç