Les multes derivades d'una denúncia d'ordenança ciutadana es poden pagar:

En el moment de la denúncia:

 • Mitjançant targeta bancària.

Posteriorment:

 • Mitjançant transferència bancària al compte corrent que figura al dors del butlletí de denúncia.
  • A la transferència, cal que consti el número de butlletí i la persona denunciada.
  • L'import de la transferència ha de ser l'indicat en la denúncia aplicant els descomptes per pagament anticipat que figurin al dors del butlletí de denúncia.
  • Si no s'especifica correctament la persona i butlletí de denúncia en la transferència, és possible que aquesta no es doni per pagada.

 • Presencial a l'ajuntament de Cambrils:
  • A la comissaria de la Policia Local, aportant el butlletí de denúncia i mitjançant targeta. En horari: de 8 a 14 hores.
  • A la recaptació municipal, aportant el butlletí de denúncia, mitjançant targeta i amb cita prèvia.