A Espanya el 42% dels ciutadans entre 30 i 35 anys compta amb estudis superiors, una taxa que està per damunt de l'objectiu promig proposat per la Unió Europea, que és del 40%. Tanmateix, aquesta alta proporció de titulats no constitueix una garantia de que existeixi oferta suficient de candidats dotats d'alta qualificació per a cobrir les necessitats del mercat laboral.De no canviar la situació actual, les empreses espanyoles necessitaran buscar en altres mercats els quasi dos milions de treballadors amb habilitats hiperespecialitzades que no trobaran a Espanya.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació