El sindicat afirma que ara hi ha 187.000 persones més en atur a Catalunya que a l'inici de la crisi

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

El secretari general d’UGT de Catalunya, Camil Ros, ha celebrat aquest dimecres la baixada de l’atur a Catalunya en 2016, que s’ha situat en una reducció de 62.023 persones, tot i que l’ha titllat d ‘ “insuficient” després de totes les reformes que ha dut a terme el Govern i de totes les pèrdues de drets que han patit els treballadors.

El sindicat en un comunicat sintetitza la seva posició. Contra els que consideren que la recuperació és un fet, recorda que actualment hi ha a Catalunya més de 187.000 persones en atur més de les que hi havia el 2008, a l’inici de la crisi.

Però, Camil Ros, explicava en roda de premsa, que la contrapartida a la reducció nominal de l’atur és la preciarietat: “si s’agafen els 62.000 aturats menys que hi ha i es relacionen amb el nombre de contractes fets, el resultat són 50 contractes per persona”, ha dit.

El mes de desembre s’han signat un total de 224.851 contractes, 41.039 contractes menys que al mes anterior (-15,43%). La contractació s’ha reduït a totes les províncies: a Barcelona s’han signat 31.548 contractes menys que el mes anterior (-15,18%), a Girona, 2.586 contractes menys (-13,05%), a Lleida, 622 contractes menys (-5,32%), i a Tarragona, 6.283 contractes menys (-23,69%). Comparant  aquestes dades amb les del mes de desembre de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 4,27%, amb 9.204 contractes més, augmentant a Barcelona (+5,21%) i a Lleida (+10,24%), però reduint-se a Girona (-0,26%) i a Tarragona (2,47%).

S’han signat 26.313 contractes indefinits, 6.920 contractes menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 20,82%, i un increment d’un 12,35% respecte del mes de desembre de l’any anterior (2.892 contractes més). La contractació indefinida representa l’11,70% del total de la contractació d’aquest mes.

El sindicat assegura que “El 2016 ha estat l’any de l’increment de la pobresa: la pobresa laboral, la pobresa entre les persones que no han trobat feina o l’han perdut, la pobresa entre la gent més gran, la pobresa energètica”.

També creu UGT que s’ha perpetuat un mercat de treball precari, que s’està convertint en estructural, amb contractes temporals, parcials, de curta durada i amb baixos salaris, que no contribueixen a la sortida de la crisi de les persones treballadores, ni de les que tenen feina i de les que en busquen. Un mercat de treball que no genera ocupació de qualitat i que està minvant el poder adquisitiu de les persones, incrementant la bretxa salarial i les diferències entre classes.

Propostes

Com a alternativa, UGT fa públiques les seves propostes:

L’impuls de mesures actives urgents per fomentar el creixement econòmic i un nou model productiu que generi més ocupació i de qualitat.

·         La derogació immediata de les darreres reformes laborals imposades.

·         Aplicar mesures eficaces per a perseguir el frau en la utilització de la contractació temporal amb conseqüències econòmiques dissuasòries d’aquesta mala praxis.

·         Incrementar les mesures de control de la contractació i invertir recursos al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social.

·         Incrementar el SMI fins al 60% del salari mig, tal com marca la Carta Social Europea, que significa situar-lo en 1.000 euros.

·         Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació i reforçar els serveis públics d’ocupació.

·         Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació.

 

·         Reformar el sistema fiscal per generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.