Ja es poden sol.licitar les subvencions per a joves d'entre 18 i 29 anys que abans de donar-se d'alta com a treballadors autònoms estiguin inscrits al Programa de Garantia Juvenil.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

La subvenció consisteix en un import fix de fins a 10.000,00 euros per a cada jove que s'hagi donat d'alta al règim d'autònoms entre l'1 de setembre de 2019 i el 15 de setembre de 2020 i de manera ininterrompuda durant un període de 12 mesos.

Es tracta d'un ajut econòmic finançat per la Iniciativa Europea d'Ocupació Juvenil i el FSE per tal de facilitar la inserció laboral dels joves menors de 30 anys acollits al Programa de Garantia Juvenil, mitjançant l'autoocupació.

La subvenció està pensada per afavorir l'autoocupació de persones joves, amb l'objectiu de garantir uns ingressos mínims per la persona emprenedora a l'inici de la seva activitat econòmica.

El termini per presentar les sol.licituds és des del dia 11 de juny fins el proper dia 15 de setembre de 2020.


A qui va dirigit:
Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els joves que abans de donar-se d'alta com a treballadors autònoms estiguin inscrits al programa de Garantia Juvenil i que tinguin entre 18 i 29 anys, ambdós inclosos. L'alta com a treballador autònom ha de ser dins de l'àmbit temporal que va de l'1 de setembre de 2019 fins al 15 de setembre de 2020. Els joves han de disposar de domicili fiscal i, si escau, de centre de treball a Catalunya.


Inscripció al Programa de Garantia Junvenil:
-Inscripció amb DNI electrònic o certificat: Si tens DNI electrònic o certificat electrònic reconegut pots fer la teva inscripció directament a: https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action

-Presencialment a l'Oficina de Treball: Pots inscriure't a la Garantia Juvenil acudint directament a una Oficina de Treball.
Consulta l'oficina que et correspon a: https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/oficines-de-treball/cercador-doficines-de-treball/


No poden ser beneficiaris de les subvencions que preveu aquest programa:
a) Els joves socis de societats mercantils, cooperatives o societats laborals.
b) Els treballadors i treballadores autònoms col.laboradors.
c) Els i les joves acollits al programa de Garantia Juvenil que hagin exercit la mateixa activitat o similar amb caràcter autònom o per compte propi en els sis mesos anteriors a la data d'inici de l'activitat.
d) Els treballadors autònoms que estiguin donats d'alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA) o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA i simultàniament estiguin contractats per compte d'altri. Aquest requisit es té en compte durant tota la vigència de l'actuació subvencionable.
e) Els joves inscrits al programa de Garantia Juvenil que ja hagin estat beneficiaris de les subvencions que regula la línia A de l'Ordre EMO/298/2015, de 16 de setembre.


Import de les subvencions:
La quantia màxima d'aquesta subvenció és de fins a 10.000,00 euros per la permanència durant 12 mesos ininterromputs d'alta al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors autònoms (RETA), règim especial que correspongui o mutualitat del col.legi professional corresponent.
D'acord amb la base 23 de l'Ordre TSF/181/2017, de 27 de juliol, si es produeix la baixa anticipada abans que hagi transcorregut un període de 8 mesos d'alta ininterromputs, la persona beneficiària de la subvenció ha de retornar la totalitat de la subvenció rebuda. Si es produeix la baixa anticipada de l'autònom o autònoma transcorreguts 8 mesos d'alta ininterromputs al règim especial dels treballadors autònoms o a la mutualitat del col.legi professional corresponent com a sistema alternatiu al RETA, s'ha d'utilitzar la taula d'imports següent tenint en compte només els mesos complets:

MESOS - IMPORT SUBVENCIÓ
.Menys de 8 mesos: 0 €
.8 mesos: 6.429 €
.9 mesos: 7.143 €
.10 mesos: 7.857 €
.11 mesos: 8.571 €
.12 mesos: 10.000 €


Normativa de referència
RESOLUCIÓ TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS 509385).

ORDRE TSF/181/2017, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil. (DOGC núm. 7424 publicat el 01/08/2017).


Us recordem que podeu contactar amb el servei d'emprenedoria Cambrils Emprèn a través del correu electrònic: empren@cambrils.org


Amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE.

"El fons Social Europeu inverteix en el teu futur".

Sol.licitud i informació