La persona que participi al programa ha de ser contractada per un període mínim de sis mesos

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

Els ajuts són per a projectes que desenvolupin actuacions que afavoreixin la inserció laboral de persones en atur que tinguin entre 30 i 45 anys amb un baix nivell formatiu. L’objectiu és proporcionar-los, entre d’altres, els recursos, la formació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Poden sol·licitar les subvencions els ajuntaments o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d’ocupació, desenvolupament local i de promoció de l’ocupació, així com les entitats jurídiques de creació voluntària. També poden sol·licitar els ajuts les organitzacions empresarials i sindicals intersectorials més representatives en l’àmbit territorial de Catalunya. El termini per presentar la sol·licitud per a les entitats promotores finalitza el 15 de novembre.

Pel que fa a les entitats contractants, els ajuts els poden sol·licitar les empreses, els autònoms, les societats civils privades i les entitats i institucions sense afany de lucre. El termini per presentar la sol·licitud en aquest cas serà de dos mesos des de la data d’inici del contracte.

Les entitats beneficiàries de les subvencions seran les encarregades de dur a terme les actuacions ocupacionals que consistiran en:

  • Assessorament de les empreses per aconseguir contractes laborals a les persones participants en el programa
  • Orientació i acompanyament de les persones en el procés de formació i contractació
  • Formació vinculada al contracte de treball
  • Actuacions d’experiència professional mitjançant contracte laboral

La persona que participi al programa ha de ser contractada amb una durada mínima de sis mesos i rebrà el salari corresponent al contracte realitzat, segons estableixi el conveni del sector o l’empresa.