Concessió de subvencions per la realització d’accions de foment i dinamització d’espais de coworking per a promoure les accions d’iniciativa pública per al foment i la dinamització d’espais de coworking, temporals o permanents, del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre per a l’any 2016.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

La Diputació de Tarragona mitjançant l’Àrea de Recursos Humans i Polítiques Actives d’Ocupació organitza  la concessió de subvencions per la realització d’accions de foment i dinamització d’espais de coworking per a promoure les accions d’iniciativa pública per al foment i la dinamització d’espais de coworking, temporals o permanents,  del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre per a l’any 2016.

El coworking neix als Estats Units i és considerat el model de treball del futur. L’espai coworking és un espai ampli i ben equipat que permet treballar amb comoditat i compartir l’oficina amb altres persones emprenedores i així, a més de compartir un espai físic, es comencen a crear sinergies i a compartir idees amb altres empresaris (networking), i a un preu inferior i més econòmic que el despatx privatiu tradicional.

L'any 2014 la Diputació va posar en marxa la Xarxa de vivers d'empresa del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre i ara continua apostant per aquest tipus d'espais. Per aquest motiu, ha redactat unes bases específiques reguladores que concreten els aspectes generals de la concessió de la subvenció en el marc del règim general establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona.

Podeu consultar les bases de la convocatòria a la Seu electrònica de la Diputació.

Es poden presentar sol·licituds fins al proper 7 de novembre de 2016.