Aquesta subvenció té per objecte incentivar la capitalització d’empreses cooperatives i societats laborals.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

S’estableixen dues línies de subvenció:

  • Línia 1: Aportació monetària de capital social, no remunerada.
  • Línia 2: Interessos de préstec per l’aportació monetària de capital social no remunerada.

Una mateixa persona física o jurídica, podrà presentar, de forma simultània, una  única sol·licitud per la línia 1 i per la línia 2.

A qui va dirigit?

Podran sol·licitar les subvencions les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin fet una aportació de capital social a l’empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda.

Les cooperatives o societats laborals a les quals es facin les aportacions de capital social, han d’estar inscrites al Registre de cooperatives de Catalunya o al Registre administratiu de societats laborals de la Generalitat de Catalunya, i estar donades d’alta d’activitat.

El termini per presentar la sol·licitud és del 18 d'octubre fins el 31 d’octubre de 2016

Per garantir que esteu fent servir la darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hàgiu d’utilitzar us els descarregueu. Si reutilitzeu els documents per altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una versió obsoleta.