Després d'analitzar les dades de 2015, la Federació de Treballadors Autònoms (ATA) ha arribat a la conclusió que la major expectativa en el treball per compte aliena ha provocat una reducció en el treball per compte propi, el que ha suposat que siguin menys les persones que hagin optat per crear-se la seva pròpia ocupació.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

Cinco Días, 18/01/2016

http://cincodias.com/cincodias/2016/01/15/autonomos/1452858123_071541.html