El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) del Departament de Justícia ha publicat al DOGC número 6953 la convocatòria per a la concessió de beques per a la recerca, estudi i anàlisi en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima, l’Administració de justícia i el dret civil català per a l’any 2016, adreçada a personal de les administracions públiques i professionals universitaris.