D'acord amb l'últim informe elaborat per ATA, que analitza el perfil del col·lectiu d'autònoms entre desembre de 2011 i setembre de 2015, els autònoms espanyols han generat en la present legislatura un total de 238.617 llocs de treball, dels que dos de cada tres llocs que s'han posat en marxa corresponen al col·lectiu de professionals autònoms.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació