XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació
9000090867 L’educació sexual i afectiva com a eina de transformació social als PFI
2016-2017 Taller. Programes de formació i inserció
15/11/2016 - 17/11/2016 (6 hores) de 16:00h a 19:00h
CRP del Tarragonès
Autovia Tarragona - Salou s/núm. -Complex Educatiu, Edifici Llull -  (Tarragona)
Accessos Veure plànol
Inscripció 15/09/2016 - 15/11/2016
Persones destinatàries Professionals que imparteixen formació en els Programes de Formació i Inserció (PFI) que desenvolupa el Departament d’Ensenyament en les seves diverses modalitats: Pla de Transició al Treball (PTT), Formació i Aprenentatge Professional (FIAP) i Pla d’Iniciació Professional (PIP).
Requisits de certificació - Assistència al 80% de les sessions presencials.
- Realització de l'enquesta de satisfacció del curs.
Descripció Taller presencial impulsat pel Departament de Salut impartit pel CJAS (Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat) amb col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, que vol oferir una caixa d’eines per ajudar als equips educatius PFI a implementar de manera transversal l’educació sexual i afectiva. Es parteix d’una visió positiva i lliure de les relacions que prioritza el benestar personal dels i les joves i que fomenta el respecte cap la diversitat corporal, sexual i de gènere.
Objectius - Ampliar la comprensió sobre com les relacions gènere afecten a les relacions sexuals i afectives, i desenvolupar estratègies educatives per prevenir i detectar dinàmiques relacionals de risc, abusives i/o violentes.

- Aportar coneixements i recursos sobre la promoció de la salut sexual amb joves i la prevenció de ITS i embarassos no desitjats.

- Facilitar estratègies i eines al professorat per potenciar orientacions educatives a l’aula, que fomentin les habilitats en la negociació de relacions sexo-afectives.
Continguts - Què suposa educar la sexualitat? Idees claus per a una educació sexual i afectiva integral.

- Relacions sexuals i afectives i rols de gènere.

- Com intervenir des de l’equip educatiu.

- Recursos de suport en el territori i materials didàctics.


Formador/a Clara Martínez Hernández
Organització Servei de Programes de Qualificació Professional Inicial
E-mail pfi@xtec.cat