La població activa està experimentant canvis notables. En concret, el mercat laboral ha perdut 116.000 efectius al tercer trimestre, fins 22.899.500. Només en dues ocasions des de l'inici de la crisi s'ha marcat un nivell més baix. A l'article es fa una exposició de les principals causes que han originat aquesta davallada de la població activa.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació