El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat l’Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre, que regula la qualificació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència i convoca el procés d'habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015.

 • Categoritzat com: Ocupació
 • Serveis associats: Ocupació

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat l’Ordre TSF/334/2016, de 12 de desembre, que regula la qualificació professional del personal auxiliar d'atenció a les persones en situació de dependència i convoca el procés d'habilitació excepcional per a professionals amb 55 anys o més a 31 de desembre de 2015Aquesta ordre determina:

 • El termini per acreditar-se el personal auxiliar d’atenció a persones en situació de dependència al 31 de desembre de 2017 o, si escau, quan finalitzin els processos d'acreditació de l'experiència laboral o els programes formatius de qualificació que s'hagin iniciat abans d'aquesta data.

 • La qualificació professional del personal auxiliar d’atenció a persones en situació de dependència, amb la corresponent relació dels títols i certificats oficials.    

  Requisits del personal auxiliar d’atenció a la dependència:

Auxiliar de gerontologia (PDF)

Auxiliar per a l’atenció personal de persones amb discapacitat (PDF)

Assistent/a d’atenció domiciliària – treballador/a familiar (PDF)

 • L’habilitació de les persones que a 31 de desembre de 2015 tenien una edat igual o superior a 55 anys, sempre i quan en el moment de sol·licitar l’habilitació, acreditin una experiència d’almenys tres anys, amb un mínim de 2.000 hores treballades en els darrers 10 anys. El termini és del 21 de desembre de 2016 al 31 de desembre de 2017.

  En la mateixa Ordre TSF/334/2016 (a l’article 3) es detalla el procediment per fer la sol·licitud d’habilitació.
  El formulari de sol·licitud es pot obtenir per Internet o bé a les dependències del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  Les sol·licituds per participar en aquest procediment d'habilitació es poden presentar online a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya, o bé de forma presencial en qualsevol de les oficines del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a la xarxa d'oficines de Gestió Empresarial, o per qualsevol altre mitjà i lloc de presentació que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Tota aquesta informació també es pot trobar en l’apartat Destaquem d’aquesta mateixa pàgina, on es pot accedir al formulari de sol·licitud així com a les diferents vies de presentació d’aquesta.

Si teniu dubtes podeu consultar els documents següents:

 

En cas de no trobar la resposta adequada podeu adreçar-vos a l’adreça electrònica: dades.auxiliars.tsf@gencat.cat

Els centres i serveis amb professionals auxiliars d’atenció a la dependència encara pendents d’acreditació cal que es posin directament en contacte amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb l’objectiu que tots els professionals puguin complir amb la data prevista del 31 de desembre de 2017, per