A través de la xarxa Eures, s'han publicat diversos anuncis per a treballar a Holanda com manipuladors, empaquetadors i etiquetadors de varis productes a les empreses del país.