Obert el termini fins al 21 de juliol per presentar sol·licituds per a la selecció de: Procés de selecció professorat pla transiciótreball i Borsa professors/mestres Centre Municipal de Formació Adults Rosa dels Vents

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

Obert el termini fins al 21 de juliol per presentar sol·licituds per a la selecció de:

  • Procés de selecció professorat pla transició treball: borsa professor tutor Programa Formació Inserció(PFI) AR03 Auxiliar de vivers i jardins i borsa professor tutor Programa Formacio Inserció (PFI) CM01 Auxiliar de vendes, oficina i atenció alpúblic.
  • Borsa professors/mestres Centre Municipal de Formació Adults Rosa dels Vents: borsa Mestre, borsa Professor àmbit social, borsa Professor àmbit comunicació, borsa Professor àmbit comunicació llengua anglesa i borsa Professor àmbit científic tecnològic.

Les bases específiques que regiran aquests processos i altres requisits, així com el model de sol.licitud a presentar, es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils.