PROCÉS OBERT! Inspectors/es d'aparcaments regulats de Cambrils (Servei Borsa de Treball Municipal)

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

Data de publicació: 03/5/2021

Lloc de treball ofertat: Inspector/a d'aparcaments regulats

Feina a realitzar per la persona a contractar: Formular denúncies per infracció de les ordenances municipals reguladores del servei d'estacionament controlat. En cas de tenir atribuïda administrativament la competència de ratificació de les citades denúncies, aquesta funció serà part de les seves comeses. En els estacionaments regulats de superfície, controlar l'aparcament i el temps d'estacionament dels vehicles i verificar els tiquets instal·lats. Per tot això, en la majoria de casos, haurà d'utilitzar aparells electrònics i informàtics elementals.

Núm. De llocs ofertats: 7-10

Període de contractació: juny - setembre 2021

Localitat lloc de feina: Cambrils

Horari: De dilluns a diumenge de 10 a 14 h i de 17 a 21 h (o de 18 a 22 h), a torns, amb els descansos pertinents. Jornada Partida

Titulació/Formació exigida: Nivell acadèmic mínim EGB/ESO

Idiomes: Castellà  i Català (bon nivell)

Permís de conduir: Valorable Tipus de permis de conduir: B

Coneixements d'informàtica: Bàsics, ús de telèfon mòbil a nivell d'usuari

Altres coneixements: Geografia urbana i serveis de Cambrils

Altres requisits: Situació laboral: trobar-se en situació d'atur. Majors de 18 anys. Saber emprar telèfon intel·ligent. Capacitat de circular en bicicleta.

Es valoraran: Experiència prèvia en tasques d'inspecció o vigilància. Idiomes (anglès, francès, rus, etc.)