Subvencions a autònoms i empreses del sector turístic, afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

El Departament d'Empresa i Coneixement, mitjançant la resolució EMC/2810/2020 publicada al DOGC el dia 9 de novembre, ha aprovat les bases per a una nova ajuda a autònoms i empreses del sector turístic a Catalunya.

L'objecte d'aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic, afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

Persones o entitats beneficiàries:
Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:

a. Guies de turisme de Catalunya habilitats.
b. Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
c. Agències de viatges.
d. Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes.

A l'efecte d'aquestes bases, s'hi entenen incloses les activitats següents:
. Congressos i turisme de reunions.
. Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
. Senderisme.
. Cicloturisme.
. Enoturisme.
. Ecoturisme.
. Activitats aquàtiques i nàutiques.
. Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

S'hi inclouen també les explotadores d'habitatges d'ús turístic.

D'acord amb les condicions específiques de compliment que s'especifiquen addicionalment.

La convocatòria i el tràmit per sol·licitar l'ajut estaran disponibles en breu, seguiu-nos a @FUEmpresa.cat i us informarem.Amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE.

"El fons Social Europeu inverteix en el teu futur

Més informació