Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2022

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

 

La Generalitat de Catalunya, obre convocatòria d'ajuts amb l'objectiu d'afavorir i facilitar l’accés al mercat de treball, de persones especialment vulnerables, en igualtat de condicions, com a mecanisme de lluita eficient contra la dependència, la pobresa econòmica, els riscos d’exclusió social o la marginació.
EMPRESES BENEFICIÀRIES
Empreses del mercat de treball ordinari (amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya

PERSONES TREBALLADORES
✅ Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
✅ Persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció
✅ Persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC)
Termini de presentació de les sol·licituds:
Del 2 de juny de 2022 fins a les 15:00 h del 30 de setembre de 2022.

 

MÉS INFO: RESOLUCIÓ EMT/1647/2022, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2022 (ref. BDNS 629881). (gencat.cat)

ACCÉS AL TRÀMIT: Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball per fomentar la integració de persones vulnerables. Canal Empresa (gencat.cat)