El nombre de joves ninis, aquells d'entre 16 i 29 anys que no estudien ni treballen, ha repuntat al tercer trimestre de l'any i triplica ja al de sisis, els que, pel contrari, compatibilitzen un treball amb els seus estudis. L'última Enquesta de Població Activa (EPA) mostra que a Espanya hi ha 1.549.300 persones de 16 a 29 anys que són ninis, una situació a la que s'han incorporat 244.200 persones al tercer trimestre.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació