Les últimes dades de l'Encuesta de Població Activa han resultat positives en termes generals, deixant també dades importants a l'ocupació que és capaç de generar el col·lectiu dels treballadors per compte propi, col·lectiu que ha crescut un 82,57 % el segon trimestre d'aquest any.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació