Al llarg de l'any 2015 els treballadors autònoms van generar un total de 75.524 treballs nets, dels quals 36.305 corresponen a assalariats i els 39.219 restants a professionals del Règim Especial de Treballadors autònoms. Això suposa que cada dia es van crear 207 nous llocs de treball en aquest sector, entre empleats i autònoms.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

Cinco Días, 08/02/2016

http://cincodias.com/cincodias/2016/02/05/autonomos/1454689925_434460.htmlq