D'acord amb un informe de ManpowerGroup, Espanya haurà d'atraure previsiblement mà d'obra qualificada immigrant per a nodrir el seu mercat laboral, donada l'existència de tres milions de desocupats amb escassa formació i difícil absorció.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació