La sentència del Tribunal Constitucional ha tancat definitivament el debat sobre la constitucionalitat de la reforma laboral, atorgant seguretat jurídica a la controvertida reforma laboral

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació