D'acord amb l'informe de 'Perspectives socials i d'ocupació al món' de l'Organització Internacional del Treball (OIT), un bon nombre de sectors clau de l'economia ha retallat els seus salaris al voltant d'1,5 %, des de 2011, sent més profund en el sector públic. La OIT alerta en el seu informe sobre alguns dels efectes de les retallades retributives, com l'experimetada a Espanya.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació