D'acord amb l'últim informe sobre les Perspectives socials i de l'ocupació al món de l'Organització Internacional del Treball (OIT), ens trobem davant d'una modesta recuperació econòmica a Europa, però que en molts països la recuperació de l'ocupació s'està realitzant a costa de la seva qualitat.

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

Cinco Días, 20/01/2016

http://cincodias.com/cincodias/2016/01/19/economia/1453217232_131223.html